Generalforsamling 12. marts

Generalforsamlingen d. 12. marts blev gennemført på Paderup Gymnasium med ca. 50 deltager.

Af de mere markante punkter ved generalforsamlingen blev det indkomne forslag, opsætning af trampolin, vedtaget med afstemning. Ydermere har kasserer Flemming Knudsen valgt at give plads til nye kræfter i bestyrelsen. Her trådte Atle Rødstad, Harmoniavej 2, til.

Dagsorden gennemgået kan ses her

Vi takker mange gange for de mange fremmødte og ser frem til næste arrangement i maj: arbejdsdag for vedligeholdelse af området o.l.

Hilsen

Bestyrelsen