Ny leverandør til græsslåning og snerydning

Pr. september 2019 overgår græsslåning og snerydning til OK Nygaard https://oknygaard.dk/. Bestyrelsen har valgt at udskifte Torben Jensen, da leverancerne har været af alt for svingende kvalitet

Hilsen Bestyrelsen