Referat fra generalforsamlinger

Referat fra generalforsamling 2024 kan ses her

Referat fra generalforsamling 2023 kan ses her

Referat fra generalforsamling 2022 kan ses her

Der er ingen referater fra generalforsamlingen 2021. Aflyst p.g.a. COVID

Der er ingen referater fra generalforsamlingen 2020. Aflyst p.g.a. COVID

Referat fra generalforsamlingen 2019 kan ses her

Referat fra generalforsamlingen 2018 kan ses her

Referat fra generalforsamlingen 2017 kan ses her

Referat fra generalforsamlingen 2016 kan ses her

Referat fra generalforsamlingen 2015 kan ses her

Referat fra generalforsamlingen 2014 kan ses her


Referater fra bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmøde 2. januar 2020 kan ses her

Referat fra bestyrelsesmøde 27. juni 2019 kan ses her

Referat fra bestyrelsesmøde 1. april 2019 kan ses her

Referat fra bestyrelsesmøde 7. januar 2019 kan ses her