Rotter i området

Der er blevet observeret rotter i vores område, hvilket næppe er nogen overraskelse når vi bl.a. bor så tæt på naturen. Men vi kan og skal gøre noget for at minimere risikoen for at rotterne breder sig i områder og ødelægger for meget.

I flg. Miljøministeriets vejledning, vedr. rottebekæmpelse (kan også læses her), så har den enkelte grundejer følgende forpligtigelser:

 • Sikre at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter
 • Undgå rod på ejendommen
 • Anmelde rotter
 • Rette sig efter påbud meddelt af kommunalbestyrelsen
 • At kontrollere rottesikring ved :
  • Døre
  • Vinduer
  • Rørgennemføringer og ventilationsåbninger
  • Riste, lyskasser, skakte osv.
  • Bevoksninger
  • Tagkonstruktioner
  • Facader generelt
  • Kloaksystemets tilstand

Råd fra Bolius.dk (https://www.bolius.dk/rotter-i-boligen-18058), som bl.a. anbefaler flg.:

 • Overvej at fjerne eller beskære træer og vækster op ad huset, som rotterne kan bruge til at trænge ind på loftet. –
 • Brændestabler og materialer af forskellig art bør ikke lægges op ad husets ydermure, men skal ligge frit.
 • Undgå at smide spiseligt affald ud i haven og på kompostbunken.
 • Fodring af fugle og vilde katte i haven bør afpasses, så der ikke er madrester efter mørkets frembrud.

Hilsen Bestyrelsen